Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Điều lệ trường THCS, THPT, và trường phổ thông có nhiều cấp học
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS
13/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông tư, Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020 Ban hành quy định CSVC trường THCS
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư Ban hành Quy định về KĐCL và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư, Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên