Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
14/CT-UBND 18/09/2020 Chỉ thị, Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 18/9/2020 về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021 của ngành GD tỉnh Đắk Lắk
666/CT-BGDĐT 24/08/2020 Chỉ thị, Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT, ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021