Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1400/SGDĐT-KHTC 08/10/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017