Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1872/QĐ-UBND 18/08/2020 Quyết định, Quyết định số: 1872/QĐ-UBND, ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
370/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định, Quyết định số: 370/QĐ-UBND, ngày 25/5/2020 của UBND huyện Ea Kar Ban hành Quy định nâng lương trước thời hạn
26/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 Quyết định, Quyết định số: 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Quy định giá trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk