Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/KHNT 20/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2019-2020
01/KHCL 05/05/2015 Kế hoạch, Kế hoạch chiến lược 2015-2020
01/KHCL 05/05/2015 Kế hoạch, Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015 - 2020