Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/KHNT 20/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2019-2020
1400/SGDĐT-KHTC 08/10/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư Ban hành Quy định về KĐCL và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư, Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
01/KHCL 05/05/2015 Kế hoạch, Kế hoạch chiến lược 2015-2020
01/KHCL 05/05/2015 Kế hoạch, Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015 - 2020
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên