Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
14/CT-UBND 18/09/2020 Chỉ thị, Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 18/9/2020 về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021 của ngành GD tỉnh Đắk Lắk
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Điều lệ trường THCS, THPT, và trường phổ thông có nhiều cấp học
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS
666/CT-BGDĐT 24/08/2020 Chỉ thị, Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT, ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021
1872/QĐ-UBND 18/08/2020 Quyết định, Quyết định số: 1872/QĐ-UBND, ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
13/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông tư, Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020 Ban hành quy định CSVC trường THCS
370/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định, Quyết định số: 370/QĐ-UBND, ngày 25/5/2020 của UBND huyện Ea Kar Ban hành Quy định nâng lương trước thời hạn
01/KHNT 20/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2019-2020
1400/SGDĐT-KHTC 08/10/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư Ban hành Quy định về KĐCL và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư, Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Trang 1 / 212»